Privacybeleid Feetsensation

Feetsensation stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt de basis waarop eventuele informatie die we over u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons verwerkt zal worden. Gelieve het volgende aandachtig te lezen om inzicht te krijgen in onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw informatie en de manier waarop we die zullen gebruiken. Door een bezoek te brengen aan www.feetsensation.nl aanvaardt u en stemt u in met de praktijken beschreven in dit Privacybeleid.

Ons Privacybeleid bevat de volgende rubrieken:

 1. Informatie die we over u verzamelen;
 2. Het gebruik dat wordt gemaakt van uw informatie;
 3. Uw rechten;
 4. Beveiliging van de verzamelde informatie;
 5. Instemming met de verzameling en het gebruik van uw informatie – wijzigingen aan ons Privacybeleid;
 6. Identiteit van de data controller – contactgegevens.

1. Informatie die we over u verzamelen
We zullen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u aan ons verstrekt. 
Dit is informatie over u die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op www.feetsensation.nl (hierna: onze website) of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail.
 • Deze informatie die u aan ons verstrekt kan uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeuren behandelingen omvatten.

2. Het gebruik dat wordt gemaakt van uw informatie
We gebruiken de informatie die we over u verzamelen op de volgende manieren:

 • Informatie die u aan ons verstrekt.
  We gebruiken deze informatie:
  • om onze verplichtingen na te komen tussen u en ons en om u de informatie en diensten te bezorgen die u van ons verlangt;
  • om u informatie te bezorgen over diensten die volgens ons interessant zijn voor u.
 Als u een bestaande klant bent, contacteren we u enkel via e-mail met informatie over diensten waarvoor u zich ingeschreven heeft.
  • Wij verstrekken geen informatie aan derden.
Uw informatie zal bijgehouden worden tot u zich uitschrijft.

3. Uw rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die we over u bijhouden. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons te contacteren (zie onze contactgegevens) zoals hierna uiteengezet wordt:

 • U hebt het recht om de informatie die wij over u bewaren te raadplegen door ons een e-mail te sturen met ‘Aanvraag voor toegang tot informatie’ in de onderwerpregel.
 • U hebt het recht, in bepaalde omstandigheden, om een beperking van de verwerking van uw informatie aan te vragen door ons een e-mail te sturen met ‘Aanvraag voor beperking van verwerking’ in de onderwerpregel.
 • U hebt het recht, om de schrapping van uw informatie in onze klantendatabase aan te vragen door ons een e-mail te sturen met ‘Aanvraag voor verwijdering’ in de onderwerpregel.

4. Beveiliging van de verzamelde informatie
We hebben op de hele website een aantal veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd om niet-gemachtigde openbaarmaking van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen informatie te vermijden. We hebben alles in het werk gesteld om een veilige en betrouwbare website te ontwikkelen voor u, maar we wijzen erop dat de vertrouwelijkheid van correspondentie via deze website of via e-mail verstuurd naar of door ons, niet verzekerd kan worden. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van informatie die via deze methoden wordt doorgestuurd.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze veilige servers.

5. Instemming met de verzameling en het gebruik van uw informatie – wijzigingen aan ons Privacybeleid
Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw informatie zoals hiervoor uiteengezet.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen die in de toekomst doorgevoerd zullen worden aan ons Privacybeleid, zullen gepubliceerd worden op deze pagina en indien nodig aangekondigd worden via e-mail.

Gelieve regelmatig te controleren of het Privacybeleid geüpdatet of gewijzigd werd. Uw verdere gebruik van deze website na de publicatie van wijzigingen aan dit Privacybeleid wijst op uw aanvaarding van deze wijzigingen. Dit Privacybeleid werd de laatste keer geüpdatet op 30-07-2018.

6. Identiteit van de data controller – contactgegevens
De data controller krachtens dit Privacybeleid is:

 • Feetsensation.nl
 • Gevestigd Bouquet 7, 3332 RA  Zwijndrecht.
  Vragen en opmerkingen met betrekking tot het Privacybeleid kunnen gericht worden aan info@feetsensation.nl